Doz. Dr. Edith Ambros
Wintersemester 2019
Sommersemester 2019
Ambros, E 2018, Emotivity as a stylistic marker in Ottoman lyric poetry of the 15th and 16th centuries. in C Czygan, S Conermann, G Şen & S Ağcagül (Hrsg.), An Iridescent Device: Premodern Ottoman Poetry. V&R unipress Bonn University Press, Göttingen, S. 33-48.Ambros, E 2017, Dilsel ve Kurgusal Öğelerle Ahlakî Önerilerin Vurgulanmasına XVI. Yüzyıldan Bir Örnek: Mensur Şîr-i Dilîr bâ-Mihr-i Münîr Hikâyesi. in M İsen (Hrsg.), Klasik Edebiyatımızın Dili (Bildiriler): Nazım ve Nesir.. Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, S. 245-260, Osmanlının Nesir Dili Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkei, 21/05/13.


Ambros, E, Özyıldırım, AE & Schmidt, J 2017, Kommentierte Edition der Dichtung des osmanischen Dichters Vâlihî (16. Jh.). Unknown publisher.

Ambros, E 2017, Osmanlı Divan Şairleri 19. Yüzyıldan Önce Anjambman (Enjambement) Tekniğini Kullanmış mıdır? in M İsen (Hrsg.), Klasik Edebiyatımızın Dili (Bildiriler): Nazım ve Nesir.. Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, S. 23-39.


Ambros, E 2016, Frivolity and flirtation. in K Fleet & E Boyar (Hrsg.), Ottoman Women in Public Space. Brill, Leıden, S. 150-186.

Ambros, E 2016, Osmanlı Gazeli ile Batı’nın Sonesi: Aşk ideolojisindeki benzerliklerin kökeni. in Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları XI: Gazelden gazele: dünün şiirine bugünden bakışlar. Klasik Yayınları, Istanbul, S. 66-86.

Ambros, E 2015, „The Other“ (non-Muslim, non-Ottoman) in Ottoman literary humour. in N Tezcan & S Tezcan (Hrsg.), Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları: Çekirge Budu: Festschrift in Honor of Robert Dankoff. Bd. 44, S. 85-100.

Ambros, E 2015, Baki. in F Georgeon, N Vatin & G Veinstein (Hrsg.), Dictionnaire de l'Empire ottoman. Editions Fayard, Paris.

Ambros, E 2015, Les couleurs dans les noms populaires de plantes en Turquie. in J-L Bacqué-Grammont, P-S Filliozat & M Zink (Hrsg.), Voir et concevoir la couleur en Asie.: Publication des actes de colloques de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Éditions De Boccard, Paris, S. 53-62, Voir et concevoir la couleur en Asie, Paris, Frankreich, 11/01/13.


Ambros, E 2015, Nedim. in F Georgeon, N Vatin & G Veinstein (Hrsg.), Dictionnaire de l'Empire ottoman. Editions Fayard, Paris.

Ambros, E 2015, Poésie (populaire, savante, du divan). in F Georgeon, N Vatin & G Veinstein (Hrsg.), Dictionnaire de l'Empire ottoman. Editions Fayard, Paris.

Ambros, E 2014, Geleneksel "Ben" ile Bireysel "Ben" Çelişkisi ve Gelibolulu Mustafa Âlî. in İH Aksoyak (Hrsg.), Uluslararası Gelibolulu Mustafa Âlî Çalıştayı Bildirileri, 28-29 Nisan 2011. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, S. 65-73.

Ambros, E 2014, Halide Nusret Zorlutuna’nın Hanım Mektupları ve Kadınların Toplumsal Cinsiyetine Bağlı Stereotipik İletişim Öğeleri. in A Hatice, B Aydın & MB Ülker (Hrsg.), Kitaplara Vakfedilen Bir Ömre Tuhfe: İsmail E. Erünsal’a Armağan. Ülke Yayınları, Istanbul, S. 653-680.

Ambros, E 2014, Rhapsody in blue (white, red, green ...): Colour as the aural and thematic focus of a species of Ottoman lyric poetry. in CIÉPO 19: Osmanlı Öncesi ve Dönemi Tarihi Araştırmaları. Bd. II, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Istanbul, S. 843-860.

Ambros, E & Hanci, H 2013, Faqiri. in K Fleet et al. (Hrsg.), The Encyclopaedia of Islam, Three. Bd. 2013/4, Encyclopaedia of Islam Three, Brill, Leiden, S. 122.

Ambros, E 2013, Les recherches sur la littérature ottomane dans le monde occidentale. in FM Emecen, İ Keskin & A Ahmetbeyoğlu (Hrsg.), Osmanlı'nın İzinde: Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı. Bd. I, Timaş Yayınları, Istanbul, S. 119.

Bacqué-Grammont, J-L & Ambros, E 2012, Cem et la légende de la princesse française selon Evliyâ Çelebi. in G Hagen, B Tezcan & T Goodrich (Hrsg.), Other places : Ottomans traveling, seeing, writing, drawing the world : essays in honor of Thomas D. Goodrich.. Bd. 39, S. 121-142.

Ambros, E 2012, Langage reflétant une différence culturelle: le cas du porc/sanglier (domuz/hinzîr) dans le Seyâhat-nâme d’Evliyâ Çelebi. in F Bilici (Hrsg.), Evliyâ Çelebi et l'Europe. Bd. 41, Cahiers Balkaniques, Bd. 41, Publications Langues O', Paris, S. 131.


Ambros, E 2009, Gülme, güldürme ve gülünç düşürme gereksinimlerinden doğan türler. in H Aynur, M Çakır, H Koncu, SS Kuru & AE Özyıldırım (Hrsg.), Nazımdan nesire edebî türler, 25 Nisan 2008, Bildiriler (Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları 4). Turkuaz, Istanbul, S. 64.

Ambros, E 2008, Ahmedî. in G Krämer et al. (Hrsg.), The Encyclopaedia of Islam, Three. Encyclopaedia of Islam Three, Brill.

Ambros, E 2007, A Mosaic of Medical Information on the Child in Fifteenth Century Anatolia. in F Georgeon & K Kreiser (Hrsg.), Enfance et jeunesse dans le monde musulman/Childhood and Youth in the Muslim World. Maisonneuve & Larose, S. 103-122.

Ambros, E 2007, Ahmed Pasha, Bursali. in G Krämer et al. (Hrsg.), The Encyclopaedia of Islam, Three. Encyclopaedia of Islam Three, Brill.


Ambros, E 2007, Vulgärer Wortschatz und syntaktische Ambiguität in den satirischen Gedichten des osmanischen Dichters Keşfî (m. 945/1538-9). in H Boeschoten & H Stein (Hrsg.), Einheit und Vielfalt in der türkischen Welt: Materialien der 5. Deutschen Turkologenkonferenz Universität Mainz. Harrasowitz, S. 71-79.


The Dichotomy of Ottoman Chronogram Poems: Facts and Fiction

Edith Ambros (VortragendeR)
2018

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Gazellerde beklenmedik sözcüklerden kaynaklanan mizah ve alaycı yergi

Edith Ambros (VortragendeR)
28 Apr 2017

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Gazelin yapı ve içerik bakımından Sone ile karşılaştırılması sonucunda belirginleşen bazı özellikleri

Edith Ambros (VortragendeR)
24 Apr 2015

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Şaire Özgünlük Hakkı Tanımak: Firdevsî-yi Rûmî ve Kutbnâme’si

Edith Ambros (VortragendeR)
11 Dez 201412 Dez 2014

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Some Comments on the Lyric Quality of Ottoman Poetry of the 15th and 16th Centuries

Edith Ambros (VortragendeR)
21 Nov 2014

Aktivität: VorträgeVortragAndere


„The Other“ (non-Muslim, non-Ottoman) in Ottoman literary humour

Edith Ambros (VortragendeR)
7 Okt 201411 Okt 2014

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Dilsel ve Kurgusal Öğelerle Ahlakî Önerilerin Vurgulanmasına XVI. Yüzyıldan Bir Örnek: Mensur Şîr-i Dilîr bâ-Mihr-i Münîr Hikâyesi

Edith Ambros (VortragendeR)
21 Mai 201323 Mai 2013

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Les couleurs dans les noms populaires de plantes en Turquie

Edith Ambros (VortragendeR)
11 Jan 201312 Jan 2013

Aktivität: VorträgeVortragAndere


How secluded was the Ottoman woman in public (end of the 15th - beg. of the 19th century

Edith Ambros (VortragendeR)
27 Jun 20121 Jul 2012

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Osmanlı Divan Şairleri 19. Yüzyıldan Önce Anjambman (Enjambement) Tekniğini Kullanmış mıdır?

Edith Ambros (VortragendeR)
27 Apr 201228 Apr 2012

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Langage reflétant une différence culturelle: le cas du porc/sanglier (domuz/hinzîr) dans le Seyâhat-nâme d’Evliyâ Çelebi

Edith Ambros (VortragendeR)
14 Nov 201115 Nov 2011

Aktivität: VorträgeVortragAndere


How secluded was the Ottoman woman in public pleasure-grounds?

Edith Ambros (VortragendeR)
30 Jun 20112 Jul 2011

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Les recherches sur la littérature ottomane dans le monde occidentale

Edith Ambros (VortragendeR)
3 Mai 2011

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Geleneksel "Ben" ile Bireysel "Ben" Çelişkisi ve Gelibolulu Mustafa Âlî

Edith Ambros (VortragendeR)
28 Apr 201129 Apr 2011

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Rhapsody in blue (white, red, green ...): Colour as the aural and thematic focus of a species of Ottoman lyric poetry

Edith Ambros (VortragendeR)
26 Jul 201030 Jul 2010

Aktivität: VorträgeVortragAndere


L'autre métier des sultans ottomans: la poésie

Edith Ambros (VortragendeR)
26 Mär 2010

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Les figures de style dans la poésie ottomane

Edith Ambros (VortragendeR)
24 Mär 2010

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Les formes et genres de la poésie ottomane

Edith Ambros (VortragendeR)
22 Mär 2010

Aktivität: VorträgeVortragAndere


La littérature ottomane aux XVIième, XVIIième et XVIIIième siècles

Edith Ambros (VortragendeR)
3 Apr 2009

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Le chronogramme dans la poésie ottomane

Edith Ambros (VortragendeR)
1 Apr 2009

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Mesure de l’arûz dans la littérature ottomane

Edith Ambros (VortragendeR)
30 Mär 2009

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Humor as a stylistic marker in Ottoman poetry: A comparison of the ghazels of Vâlihî of Üsküb (m. 1599/1600) with those of Bâqî (m. 1600)

Edith Ambros (VortragendeR)
25 Aug 200830 Aug 2008

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Gülme, güldürme ve gülünç düşürme gereksinimlerinden doğan türler

Edith Ambros (VortragendeR)
25 Apr 2008

Aktivität: VorträgeVortragAndere


La littérature ottomane aux XVIième et XVIIième siècles

Edith Ambros (VortragendeR)
29 Feb 2008

Aktivität: VorträgeVortragAndere


La poésie d'amour et la position de la femme dans la littérature ottomane

Edith Ambros (VortragendeR)
27 Feb 2008

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Retour aux genres littéraires ottomans

Edith Ambros (VortragendeR)
26 Feb 2008

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Six siècles de littérature ottomane: les grandes tendances

Edith Ambros (VortragendeR)
30 Jan 2007

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Institut für Orientalistik

Spitalgasse 2, Hof 4 (Campus)
1090 Wien

edith.ambros@univie.ac.at