Doz. Dr. Edith Ambros

News: UPDATE Online teaching


Ambros, E. (2019). On the Value of a Karamanlı Edition of Köroğlu as a Source of Folk Poetry. In F. Turan, & Ö. Tabaklar (Eds.), Doğumunun 120. Yılında Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu Hatıra Kitabı (pp. 171-204). SenYıldız Yayıncılık.


Ambros, E. (2018). Emotivity as a stylistic marker in Ottoman lyric poetry of the 15th and 16th centuries. In C. Czygan, S. Conermann, G. Şen, & S. Ağcagül (Eds.), An Iridescent Device: Premodern Ottoman Poetry (pp. 33-48). V&R unipress, Bonn University Press.Ambros, E. (2017). Dilsel ve Kurgusal Öğelerle Ahlakî Önerilerin Vurgulanmasına XVI. Yüzyıldan Bir Örnek: Mensur Şîr-i Dilîr bâ-Mihr-i Münîr Hikâyesi. In M. İsen (Ed.), Klasik Edebiyatımızın Dili (Bildiriler): Nazım ve Nesir. (pp. 245-260). Atatürk Kültür Merkezi.


Ambros, E., Özyıldırım, A. E., & Schmidt, J. (2017). Kommentierte Edition der Dichtung des osmanischen Dichters Vâlihî (16. Jh.). Unknown publisher.

Ambros, E. (2017). Osmanlı Divan Şairleri 19. Yüzyıldan Önce Anjambman (Enjambement) Tekniğini Kullanmış mıdır? In M. İsen (Ed.), Klasik Edebiyatımızın Dili (Bildiriler): Nazım ve Nesir. (pp. 23-39). Atatürk Kültür Merkezi.


Ambros, E. (2016). Frivolity and flirtation. In K. Fleet, & E. Boyar (Eds.), Ottoman Women in Public Space (pp. 150-186). Brill.

Ambros, E. (2016). Osmanlı Gazeli ile Batı’nın Sonesi: Aşk ideolojisindeki benzerliklerin kökeni. In Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları XI: Gazelden gazele: dünün şiirine bugünden bakışlar (pp. 66-86). Klasik Yayınları.

Ambros, E. (2015). „The Other“ (non-Muslim, non-Ottoman) in Ottoman literary humour. In N. Tezcan, & S. Tezcan (Eds.), Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları: Çekirge Budu: Festschrift in Honor of Robert Dankoff (Vol. 44, pp. 85-100)

Ambros, E. (2015). Baki. In F. Georgeon, N. Vatin, & G. Veinstein (Eds.), Dictionnaire de l'Empire ottoman Editions Fayard.

Ambros, E. (2015). Les couleurs dans les noms populaires de plantes en Turquie. In J-L. Bacqué-Grammont, P-S. Filliozat, & M. Zink (Eds.), Voir et concevoir la couleur en Asie.: Publication des actes de colloques de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (pp. 53-62). Éditions De Boccard.


Ambros, E. (2015). Nedim. In F. Georgeon, N. Vatin, & G. Veinstein (Eds.), Dictionnaire de l'Empire ottoman Editions Fayard.

Ambros, E. (2015). Poésie (populaire, savante, du divan). In F. Georgeon, N. Vatin, & G. Veinstein (Eds.), Dictionnaire de l'Empire ottoman Editions Fayard.

Ambros, E. (2014). Geleneksel "Ben" ile Bireysel "Ben" Çelişkisi ve Gelibolulu Mustafa Âlî. In İ. H. Aksoyak (Ed.), Uluslararası Gelibolulu Mustafa Âlî Çalıştayı Bildirileri, 28-29 Nisan 2011 (pp. 65-73). Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları.

“A case study of social structures triggering a sub-genre: the 16th-century Ottoman poet ‘Askerî’s “book of advice"

Edith Ambros (Speaker)

5 Sep 2019

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to ScienceThe Dichotomy of Ottoman Chronogram Poems: Facts and Fiction

Edith Ambros (Speaker)

2018

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Science


Gazellerde beklenmedik sözcüklerden kaynaklanan mizah ve alaycı yergi

Edith Ambros (Speaker)

28 Apr 2017

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Science


Gazelin yapı ve içerik bakımından Sone ile karşılaştırılması sonucunda belirginleşen bazı özellikleri

Edith Ambros (Speaker)

24 Apr 2015

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Şaire Özgünlük Hakkı Tanımak: Firdevsî-yi Rûmî ve Kutbnâme’si

Edith Ambros (Speaker)

11 Dec 201412 Dec 2014

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Some Comments on the Lyric Quality of Ottoman Poetry of the 15th and 16th Centuries

Edith Ambros (Speaker)

21 Nov 2014

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


„The Other“ (non-Muslim, non-Ottoman) in Ottoman literary humour

Edith Ambros (Speaker)

7 Oct 201411 Oct 2014

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Dilsel ve Kurgusal Öğelerle Ahlakî Önerilerin Vurgulanmasına XVI. Yüzyıldan Bir Örnek: Mensur Şîr-i Dilîr bâ-Mihr-i Münîr Hikâyesi

Edith Ambros (Speaker)

21 May 201323 May 2013

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Les couleurs dans les noms populaires de plantes en Turquie

Edith Ambros (Speaker)

11 Jan 201312 Jan 2013

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


How secluded was the Ottoman woman in public (end of the 15th - beg. of the 19th century

Edith Ambros (Speaker)

27 Jun 20121 Jul 2012

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Osmanlı Divan Şairleri 19. Yüzyıldan Önce Anjambman (Enjambement) Tekniğini Kullanmış mıdır?

Edith Ambros (Speaker)

27 Apr 201228 Apr 2012

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Langage reflétant une différence culturelle: le cas du porc/sanglier (domuz/hinzîr) dans le Seyâhat-nâme d’Evliyâ Çelebi

Edith Ambros (Speaker)

14 Nov 201115 Nov 2011

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


How secluded was the Ottoman woman in public pleasure-grounds?

Edith Ambros (Speaker)

30 Jun 20112 Jul 2011

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Les recherches sur la littérature ottomane dans le monde occidentale

Edith Ambros (Speaker)

3 May 2011

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Geleneksel "ben" ile bireysel "ben çeliskisi ve Gelibolulu Âlî"

Edith Ambros (Speaker)

28 Apr 201129 Apr 2011

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Rhapsody in blue (white, red, green ...): Colour as the aural and thematic focus of a species of Ottoman lyric poetry

Edith Ambros (Speaker)

26 Jul 201030 Jul 2010

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


L'autre métier des sultans ottomans: la poésie

Edith Ambros (Speaker)

26 Mar 2010

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Les figures de style dans la poésie ottomane

Edith Ambros (Speaker)

24 Mar 2010

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Les formes et genres de la poésie ottomane

Edith Ambros (Speaker)

22 Mar 2010

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


La littérature ottomane aux XVIième, XVIIième et XVIIIième siècles

Edith Ambros (Speaker)

3 Apr 2009

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Le chronogramme dans la poésie ottomane

Edith Ambros (Speaker)

1 Apr 2009

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Mesure de l’arûz dans la littérature ottomane

Edith Ambros (Speaker)

30 Mar 2009

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Humor as a stylistic marker in Ottoman poetry: A comparison of the ghazels of Vâlihî of Üsküb (m. 1599/1600) with those of Bâqî (m. 1600)

Edith Ambros (Speaker)

25 Aug 200830 Aug 2008

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Gülme, güldürme ve gülünç düsürme gereksinimlerinden dogan türler

Edith Ambros (Speaker)

25 Apr 2008

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


La littérature ottomane aux XVIième et XVIIième siècles

Edith Ambros (Speaker)

29 Feb 2008

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


La poésie d'amour et la position de la femme dans la littérature ottomane

Edith Ambros (Speaker)

27 Feb 2008

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Retour aux genres littéraires ottomans

Edith Ambros (Speaker)

26 Feb 2008

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Six siècles de littérature ottomane: les grandes tendances

Edith Ambros (Speaker)

30 Jan 2007

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Department of Near Eastern Studies

Spitalgasse 2, Hof 4 (Campus)
1090 Wien

edith.ambros@univie.ac.at