Doz. Dr. Edith Ambros
Summer term 2020
Winter term 2019
Summer term 2019

Ambros, E 2018, Emotivity as a stylistic marker in Ottoman lyric poetry of the 15th and 16th centuries. in C Czygan, S Conermann, G Şen & S Ağcagül (eds), An Iridescent Device: Premodern Ottoman Poetry. V&R unipress Bonn University Press, Göttingen, pp. 33-48.Ambros, E 2017, Dilsel ve Kurgusal Öğelerle Ahlakî Önerilerin Vurgulanmasına XVI. Yüzyıldan Bir Örnek: Mensur Şîr-i Dilîr bâ-Mihr-i Münîr Hikâyesi. in M İsen (ed.), Klasik Edebiyatımızın Dili (Bildiriler): Nazım ve Nesir.. Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, pp. 245-260, Osmanlının Nesir Dili Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21/05/13.


Ambros, E, Özyıldırım, AE & Schmidt, J 2017, Kommentierte Edition der Dichtung des osmanischen Dichters Vâlihî (16. Jh.). Unknown publisher.

Ambros, E 2017, Osmanlı Divan Şairleri 19. Yüzyıldan Önce Anjambman (Enjambement) Tekniğini Kullanmış mıdır? in M İsen (ed.), Klasik Edebiyatımızın Dili (Bildiriler): Nazım ve Nesir.. Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, pp. 23-39.


Ambros, E 2016, Frivolity and flirtation. in K Fleet & E Boyar (eds), Ottoman Women in Public Space. Brill, Leıden, pp. 150-186.

Ambros, E 2016, Osmanlı Gazeli ile Batı’nın Sonesi: Aşk ideolojisindeki benzerliklerin kökeni. in Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları XI: Gazelden gazele: dünün şiirine bugünden bakışlar. Klasik Yayınları, Istanbul, pp. 66-86.

Ambros, E 2015, „The Other“ (non-Muslim, non-Ottoman) in Ottoman literary humour. in N Tezcan & S Tezcan (eds), Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları: Çekirge Budu: Festschrift in Honor of Robert Dankoff. vol. 44, pp. 85-100.

Ambros, E 2015, Baki. in F Georgeon, N Vatin & G Veinstein (eds), Dictionnaire de l'Empire ottoman. Editions Fayard, Paris.

Ambros, E 2015, Les couleurs dans les noms populaires de plantes en Turquie. in J-L Bacqué-Grammont, P-S Filliozat & M Zink (eds), Voir et concevoir la couleur en Asie.: Publication des actes de colloques de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Éditions De Boccard, Paris, pp. 53-62, Voir et concevoir la couleur en Asie, Paris, France, 11/01/13.


Ambros, E 2015, Nedim. in F Georgeon, N Vatin & G Veinstein (eds), Dictionnaire de l'Empire ottoman. Editions Fayard, Paris.

Ambros, E 2015, Poésie (populaire, savante, du divan). in F Georgeon, N Vatin & G Veinstein (eds), Dictionnaire de l'Empire ottoman. Editions Fayard, Paris.

Ambros, E 2014, Geleneksel "Ben" ile Bireysel "Ben" Çelişkisi ve Gelibolulu Mustafa Âlî. in İH Aksoyak (ed.), Uluslararası Gelibolulu Mustafa Âlî Çalıştayı Bildirileri, 28-29 Nisan 2011. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, pp. 65-73.

Ambros, E 2014, Halide Nusret Zorlutuna’nın Hanım Mektupları ve Kadınların Toplumsal Cinsiyetine Bağlı Stereotipik İletişim Öğeleri. in A Hatice, B Aydın & MB Ülker (eds), Kitaplara Vakfedilen Bir Ömre Tuhfe: İsmail E. Erünsal’a Armağan. Ülke Yayınları, Istanbul, pp. 653-680.

Ambros, E 2014, Rhapsody in blue (white, red, green ...): Colour as the aural and thematic focus of a species of Ottoman lyric poetry. in CIÉPO 19: Osmanlı Öncesi ve Dönemi Tarihi Araştırmaları. vol. II, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Istanbul, pp. 843-860.

Ambros, E & Hanci, H 2013, Faqiri. in K Fleet et al. (ed.), The Encyclopaedia of Islam, Three. vol. 2013/4, Encyclopaedia of Islam Three, Brill, Leiden, pp. 122.

Ambros, E 2013, Les recherches sur la littérature ottomane dans le monde occidentale. in FM Emecen, İ Keskin & A Ahmetbeyoğlu (eds), Osmanlı'nın İzinde: Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı. vol. I, Timaş Yayınları, Istanbul, pp. 119.

Bacqué-Grammont, J-L & Ambros, E 2012, Cem et la légende de la princesse française selon Evliyâ Çelebi. in G Hagen, B Tezcan & T Goodrich (eds), Other places : Ottomans traveling, seeing, writing, drawing the world : essays in honor of Thomas D. Goodrich.. vol. 39, pp. 121-142.

Ambros, E 2012, Langage reflétant une différence culturelle: le cas du porc/sanglier (domuz/hinzîr) dans le Seyâhat-nâme d’Evliyâ Çelebi. in F Bilici (ed.), Evliyâ Çelebi et l'Europe. vol. 41, Cahiers Balkaniques, vol. 41, Publications Langues O', Paris, pp. 131.


Ambros, E 2009, Gülme, güldürme ve gülünç düşürme gereksinimlerinden doğan türler. in H Aynur, M Çakır, H Koncu, SS Kuru & AE Özyıldırım (eds), Nazımdan nesire edebî türler, 25 Nisan 2008, Bildiriler (Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları 4). Turkuaz, Istanbul, pp. 64.

Ambros, E 2008, Ahmedî. in G Krämer et al. (ed.), The Encyclopaedia of Islam, Three. Encyclopaedia of Islam Three, Brill.

Ambros, E 2007, A Mosaic of Medical Information on the Child in Fifteenth Century Anatolia. in F Georgeon & K Kreiser (eds), Enfance et jeunesse dans le monde musulman/Childhood and Youth in the Muslim World. Maisonneuve & Larose, pp. 103-122.

Ambros, E 2007, Ahmed Pasha, Bursali. in G Krämer et al. (ed.), The Encyclopaedia of Islam, Three. Encyclopaedia of Islam Three, Brill.


Ambros, E 2007, Vulgärer Wortschatz und syntaktische Ambiguität in den satirischen Gedichten des osmanischen Dichters Keşfî (m. 945/1538-9). in H Boeschoten & H Stein (eds), Einheit und Vielfalt in der türkischen Welt: Materialien der 5. Deutschen Turkologenkonferenz Universität Mainz. Harrasowitz, pp. 71-79.


The Dichotomy of Ottoman Chronogram Poems: Facts and Fiction

Edith Ambros (Speaker)
2018

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Science


Gazellerde beklenmedik sözcüklerden kaynaklanan mizah ve alaycı yergi

Edith Ambros (Speaker)
28 Apr 2017

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Science


Gazelin yapı ve içerik bakımından Sone ile karşılaştırılması sonucunda belirginleşen bazı özellikleri

Edith Ambros (Speaker)
24 Apr 2015

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Şaire Özgünlük Hakkı Tanımak: Firdevsî-yi Rûmî ve Kutbnâme’si

Edith Ambros (Speaker)
11 Dec 201412 Dec 2014

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Some Comments on the Lyric Quality of Ottoman Poetry of the 15th and 16th Centuries

Edith Ambros (Speaker)
21 Nov 2014

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


„The Other“ (non-Muslim, non-Ottoman) in Ottoman literary humour

Edith Ambros (Speaker)
7 Oct 201411 Oct 2014

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Dilsel ve Kurgusal Öğelerle Ahlakî Önerilerin Vurgulanmasına XVI. Yüzyıldan Bir Örnek: Mensur Şîr-i Dilîr bâ-Mihr-i Münîr Hikâyesi

Edith Ambros (Speaker)
21 May 201323 May 2013

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Les couleurs dans les noms populaires de plantes en Turquie

Edith Ambros (Speaker)
11 Jan 201312 Jan 2013

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


How secluded was the Ottoman woman in public (end of the 15th - beg. of the 19th century

Edith Ambros (Speaker)
27 Jun 20121 Jul 2012

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Osmanlı Divan Şairleri 19. Yüzyıldan Önce Anjambman (Enjambement) Tekniğini Kullanmış mıdır?

Edith Ambros (Speaker)
27 Apr 201228 Apr 2012

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Langage reflétant une différence culturelle: le cas du porc/sanglier (domuz/hinzîr) dans le Seyâhat-nâme d’Evliyâ Çelebi

Edith Ambros (Speaker)
14 Nov 201115 Nov 2011

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


How secluded was the Ottoman woman in public pleasure-grounds?

Edith Ambros (Speaker)
30 Jun 20112 Jul 2011

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Les recherches sur la littérature ottomane dans le monde occidentale

Edith Ambros (Speaker)
3 May 2011

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Geleneksel "ben" ile bireysel "ben çeliskisi ve Gelibolulu Âlî"

Edith Ambros (Speaker)
28 Apr 201129 Apr 2011

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Rhapsody in blue (white, red, green ...): Colour as the aural and thematic focus of a species of Ottoman lyric poetry

Edith Ambros (Speaker)
26 Jul 201030 Jul 2010

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


L'autre métier des sultans ottomans: la poésie

Edith Ambros (Speaker)
26 Mar 2010

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Les figures de style dans la poésie ottomane

Edith Ambros (Speaker)
24 Mar 2010

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Les formes et genres de la poésie ottomane

Edith Ambros (Speaker)
22 Mar 2010

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


La littérature ottomane aux XVIième, XVIIième et XVIIIième siècles

Edith Ambros (Speaker)
3 Apr 2009

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Le chronogramme dans la poésie ottomane

Edith Ambros (Speaker)
1 Apr 2009

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Mesure de l’arûz dans la littérature ottomane

Edith Ambros (Speaker)
30 Mar 2009

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Humor as a stylistic marker in Ottoman poetry: A comparison of the ghazels of Vâlihî of Üsküb (m. 1599/1600) with those of Bâqî (m. 1600)

Edith Ambros (Speaker)
25 Aug 200830 Aug 2008

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Gülme, güldürme ve gülünç düsürme gereksinimlerinden dogan türler

Edith Ambros (Speaker)
25 Apr 2008

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


La littérature ottomane aux XVIième et XVIIième siècles

Edith Ambros (Speaker)
29 Feb 2008

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


La poésie d'amour et la position de la femme dans la littérature ottomane

Edith Ambros (Speaker)
27 Feb 2008

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Retour aux genres littéraires ottomans

Edith Ambros (Speaker)
26 Feb 2008

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Six siècles de littérature ottomane: les grandes tendances

Edith Ambros (Speaker)
30 Jan 2007

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Department of Near Eastern Studies

Spitalgasse 2, Hof 4 (Campus)
1090 Wien

edith.ambros@univie.ac.at