Dr. Edith Ambros
Ambros, E. (2021). Ottoman Chronogram Poems: Formal, Factual, and Fictional Aspects. EB-Verlag. Otto Spies Memorial Lecture Band 9

Ambros, E. (2021). 16. Yüzyıl Osmanlı Şairi Me’ālī’nin Atasözleriyle Oluşturduğu Şiirde İroni Örnekleri. in N. Gür (Hrsg.), İskender Pala Armağanı (S. 173-194). Kapı Yayınları.


Ambros, E. (2019). On the Value of a Karamanlı Edition of Köroğlu as a Source of Folk Poetry. in F. Turan, & Ö. Tabaklar (Hrsg.), Doğumunun 120. Yılında Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu Hatıra Kitabı (S. 171-204). SenYıldız Yayıncılık.


Ambros, E. (2018). Emotivity as a stylistic marker in Ottoman lyric poetry of the 15th and 16th centuries. in C. Czygan, S. Conermann, G. Şen, & S. Ağcagül (Hrsg.), An Iridescent Device: Premodern Ottoman Poetry (S. 33-48). V&R unipress, Bonn University Press.Ambros, E. (2017). Dilsel ve Kurgusal Öğelerle Ahlakî Önerilerin Vurgulanmasına XVI. Yüzyıldan Bir Örnek: Mensur Şîr-i Dilîr bâ-Mihr-i Münîr Hikâyesi. in M. İsen (Hrsg.), Klasik Edebiyatımızın Dili (Bildiriler): Nazım ve Nesir. (S. 245-260). Atatürk Kültür Merkezi.


Ambros, E., Özyıldırım, A. E., & Schmidt, J. (2017). Kommentierte Edition der Dichtung des osmanischen Dichters Vâlihî (16. Jh.). Unknown publisher.

Ambros, E. (2017). Osmanlı Divan Şairleri 19. Yüzyıldan Önce Anjambman (Enjambement) Tekniğini Kullanmış mıdır? in M. İsen (Hrsg.), Klasik Edebiyatımızın Dili (Bildiriler): Nazım ve Nesir. (S. 23-39). Atatürk Kültür Merkezi.


Ambros, E. (2016). Frivolity and flirtation. in K. Fleet, & E. Boyar (Hrsg.), Ottoman Women in Public Space (S. 150-186). Brill.

Ambros, E. (2016). Osmanlı Gazeli ile Batı’nın Sonesi: Aşk ideolojisindeki benzerliklerin kökeni. in Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları XI: Gazelden gazele: dünün şiirine bugünden bakışlar (S. 66-86). Klasik Yayınları.

Ambros, E. (2015). „The Other“ (non-Muslim, non-Ottoman) in Ottoman literary humour. in N. Tezcan, & S. Tezcan (Hrsg.), Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları: Çekirge Budu: Festschrift in Honor of Robert Dankoff (Band 44, S. 85-100)

Ambros, E. (2015). Baki. in F. Georgeon, N. Vatin, & G. Veinstein (Hrsg.), Dictionnaire de l'Empire ottoman Editions Fayard.

Ambros, E. (2015). Les couleurs dans les noms populaires de plantes en Turquie. in J-L. Bacqué-Grammont, P-S. Filliozat, & M. Zink (Hrsg.), Voir et concevoir la couleur en Asie.: Publication des actes de colloques de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (S. 53-62). Éditions De Boccard.


Ambros, E. (2015). Nedim. in F. Georgeon, N. Vatin, & G. Veinstein (Hrsg.), Dictionnaire de l'Empire ottoman Editions Fayard.

Altı Yüzyıl Osmanlı Edebiyatı: Ana Akımlar

Edith Ambros (Vortragende*r)

21 März 2021

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science
The Dichotomy of Ottoman Chronogram Poems: Facts and Fiction

Edith Ambros (Vortragende*r)

2018

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Gazellerde beklenmedik sözcüklerden kaynaklanan mizah ve alaycı yergi

Edith Ambros (Vortragende*r)

28 Apr. 2017

Aktivität: VorträgeVortragScience to ScienceŞaire Özgünlük Hakkı Tanımak: Firdevsî-yi Rûmî ve Kutbnâme’si

Edith Ambros (Vortragende*r)

11 Dez. 201412 Dez. 2014

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Some Comments on the Lyric Quality of Ottoman Poetry of the 15th and 16th Centuries

Edith Ambros (Vortragende*r)

21 Nov. 2014

Aktivität: VorträgeVortragAndere


„The Other“ (non-Muslim, non-Ottoman) in Ottoman literary humour

Edith Ambros (Vortragende*r)

7 Okt. 201411 Okt. 2014

Aktivität: VorträgeVortragAndereLes couleurs dans les noms populaires de plantes en Turquie

Edith Ambros (Vortragende*r)

11 Jan. 201312 Jan. 2013

Aktivität: VorträgeVortragAndere


How secluded was the Ottoman woman in public (end of the 15th - beg. of the 19th century

Edith Ambros (Vortragende*r)

27 Juni 20121 Juli 2012

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Osmanlı Divan Şairleri 19. Yüzyıldan Önce Anjambman (Enjambement) Tekniğini Kullanmış mıdır?

Edith Ambros (Vortragende*r)

27 Apr. 201228 Apr. 2012

Aktivität: VorträgeVortragAndereHow secluded was the Ottoman woman in public pleasure-grounds?

Edith Ambros (Vortragende*r)

30 Juni 20112 Juli 2011

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Les recherches sur la littérature ottomane dans le monde occidentale

Edith Ambros (Vortragende*r)

3 Mai 2011

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Geleneksel "Ben" ile Bireysel "Ben" Çelişkisi ve Gelibolulu Mustafa Âlî

Edith Ambros (Vortragende*r)

28 Apr. 201129 Apr. 2011

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Rhapsody in blue (white, red, green ...): Colour as the aural and thematic focus of a species of Ottoman lyric poetry

Edith Ambros (Vortragende*r)

26 Juli 201030 Juli 2010

Aktivität: VorträgeVortragAndere


L'autre métier des sultans ottomans: la poésie

Edith Ambros (Vortragende*r)

26 März 2010

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Les figures de style dans la poésie ottomane

Edith Ambros (Vortragende*r)

24 März 2010

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Les formes et genres de la poésie ottomane

Edith Ambros (Vortragende*r)

22 März 2010

Aktivität: VorträgeVortragAndere


La littérature ottomane aux XVIième, XVIIième et XVIIIième siècles

Edith Ambros (Vortragende*r)

3 Apr. 2009

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Le chronogramme dans la poésie ottomane

Edith Ambros (Vortragende*r)

1 Apr. 2009

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Mesure de l’arûz dans la littérature ottomane

Edith Ambros (Vortragende*r)

30 März 2009

Aktivität: VorträgeVortragAndereGülme, güldürme ve gülünç düşürme gereksinimlerinden doğan türler

Edith Ambros (Vortragende*r)

25 Apr. 2008

Aktivität: VorträgeVortragAndere


La littérature ottomane aux XVIième et XVIIième siècles

Edith Ambros (Vortragende*r)

29 Feb. 2008

Aktivität: VorträgeVortragAndere


La poésie d'amour et la position de la femme dans la littérature ottomane

Edith Ambros (Vortragende*r)

27 Feb. 2008

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Retour aux genres littéraires ottomans

Edith Ambros (Vortragende*r)

26 Feb. 2008

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Six siècles de littérature ottomane: les grandes tendances

Edith Ambros (Vortragende*r)

30 Jan. 2007

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Institut für Orientalistik

Spitalgasse 2, Hof 4 (Campus)
1090 Wien

edith.ambros@univie.ac.at